Wq/szl/Szczepan Twardoch

From Wikimedia Incubator
< Wq‎ | szl
Wq > szl > Szczepan Twardoch
Szczepan Twardoch

Szczepan Lech Twardoch (* 1979) to je ślōnski pisŏrz.

  • Jak to ôdpuszczymy, jak sie sami niy bydymy mieli we zocy, to tyż nikt nos we zocy mioł niy bydzie i bydzie mioł recht. Jak niy bydymy tego, co sie nōm noleży, sie do skutku dōmogać, to już lepij, coby ta godka razym z nami umarła. Jak mōmy być mamlasami bez godności, kere niy poradzōm abo bojōm sie dōmogać jejich praw, to już lepij, coby nos niy bōło wcale.
  • Je żech bezprzimiotnikowy Ślōnzŏk, ani polski, ani niymiecki, ani czeski. Je żech toć zanurzōny we polskij kulturze, niymieckŏ tyż je mi bliskŏ, nale niy sōm to sfery, kere miołbych tak intymnie i zgłymboko zinternalizowane jak tã niyklarownõ, niydoôkryślōnõ tożsamość ślōnskõ, to quasireligijne doświadczenie przinŏleżności do czegoś barzo niyherskigo, a we tym samym czasie we tyj słabości cynnego.
    • Polskŏ gŏdka: Jestem Ślązakiem bezprzymiotnikowym, ani polskim, ani niemieckim, ani czeskim. Jestem oczywiście zanurzony w kulturze polskiej, niemiecka również jest mi bliska, ale nie są to sfery, które miałbym tak intymnie i głęboko zinternalizowane jak tę niejasną, niedookreśloną tożsamość śląską, to quasireligijne doświadczenie przynależności do czegoś bardzo wątłego, a jednocześnie w tej słabości cennego.
    • Zdrzōdło: Szczepan Twardoch: Śląska tożsamość wyrasta ze mnie samego, wachtyrz.eu 7 kwiytnia 2021
  • Józef Krzyk napisoł, co na Ślōnsku godōmy i bydymy godać i żodno polsko ustawa tego niy zmiyni i niy ma co marnować czasu a siyły na walka o tako ustawa, bo Poloki nōm tego i tak niy dajōm. Józef Krzyk sie fest ômylōł. Ja, mo recht, jak pokazuje na te przileżytości, kaj jeszcze naszo godka idzie uźrzeć, śmiyszne ausdruki na treskach, menu po ślōnsku we szynkach do szpasu robiōne, werbōngi ze ślōnskimi słowami bele jak napisanymi i tych pora rōmanōw pō naszymu, ale niy, to je małowiela, za mało, coby godka trwała.
  • Ô tyn status regiōnalnyj godki my muszymy walczyć i niy żałować na to ani siył, ani postrzodkōw. My muszymy mieć naszo godka we ślōnskich szkołach, muszymy mieć na to piyniōndz, bo samo naszo dobro wola niy styknie. My muszymy to robić tyż skuli tego, że to je kwestyjo naszyj godności. Niy zbiorowyj godności ôd Ślōnzokōw, yno ôsobistyj godności ôd kożdego z nos, kery we tyj godce godo i niy chce sam sie czuć jako Indianer we jego rodzinnyj ziymi we rezerwacie zawarty. My muszymy sie tego dōmogać, coby my na Ślōnsku byli we hajmacie, niy we rezerwacie.