Wq/syc/ܡܬܠܐ ܐܢܓܠܝܐ

From Wikimedia Incubator
< Wq‎ | syc
Wq > syc > ܡܬܠܐ ܐܢܓܠܝܐ
  • 'The life without wife like fifty without five
  • ܬܘܪܓܡܐ: ܚܝܐ ܕܠܐ ܒܟ̣ܬܐ ܐܟ ܚܡܫܝܢ ܕܠܐ ܚܡܫܐ

ܦܘܫܩܐ: ܚܝܐ ܕܠܐ ܒܟ̣ܬܐ ܠܐ ܐܢܘܢ ܡܢܕܝ.


  • Actions speak louder than words
  • ܬܘܪܓܡܐ: ܩܠ ܥܒܕ̈ܐ ܠܥܠ ܡܢ ܩܠ ܡܡܠܠܐ.

ܦܘܫܩܐ: ܦܠܛܐ ܐܝܬܘ ܒܥܒܕ̈ܐ ܠܐ ܒܡܡܠܠ̈ܐ.