Wq/syc/ܡܘܫܐ

From Wikimedia Incubator
< Wq‎ | syc
Wq > syc > ܡܘܫܐ


ܡܘܫܐ (ܥܒܪܐܝܬ: מֹשֶׁה) ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܡܢ ܕܪܐ ܕܬܠܬܥܣܪ ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ. ܡܘܫܐ ܗܘ ܢܒܝܐ ܒܬܘܕܝ݀ܬܐ ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ܇ ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܘܒܐܣܠܐܡ (موسى). ܒܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܚܙܝܢܢ ܒܬܫܥܝܬܐ ܗܢܐ ܕܐܠܗܐ ܫܕܪ ܥܣܪܐ ܦܘܩܕ̈ܢܐ ܠܡܘܫܐ ܢܒܝܐ ܠܦܘܩܕܢܐ ܕܥܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܀