Wq/syc/ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܢܝ

From Wikimedia Incubator
< Wq‎ | syc
Wq > syc > ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܢܝ


ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܢܝ

ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܢܝ ܗܘܐ ܒܣܝܩܘܡ 27 ܒܐܝܠܘܠ ܫܢ̄ܬܐ ܕ 1885 ܒܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܡܪ̈ܕܐ. ܒܬܪ ܕܩܪܐ ܒܡܕܪܫܬܐ ܕܡܪ̈ܕܐ ܦܠܚܠܗ ܐܟܼ ܐܫܟܦܝܐ ܒܥܠܝܡܘܬܗ ، ܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 1907 ܐܙܠ ܘܒܥܒܼܪ ܒܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ. ܡܢ ܬܡܢ ܐܫܬܕܪ ܠܛܘܪܐ ܕܡܪܬܝ ܣܝܕܐ ܘܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܗܘܘ ܕܘܟܬܐ ܠܕܝܪ̈ܝܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܚܕ ܫܢܬܐ ܒܡܪܬܝ ܣܝܕܐ ܣܝܡ ܕܝܪܝܐ ܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 1908 ܘܠܐܪܒܥ ܫܢܝܢ ܠܐ ܦܠܛ ܡܢ ܩܠܝܬܗ. ܘܡܢ ܫܢ̄ܬܐ ܕ 1919 ܠܥܕ ܫܢܬܐ 1947 ܗܘܐ ܪܫܐ ܕܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ. ܘܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܢܝ ܗܘ ܕܡܢ ܕܐܪܝܡ ܚܪܡܐ ܕܦܣܩ ܥܠ ܢܣܛܘܪ ܒܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܘܪܬܘܕܘܟܣܝܬܐ. ܒܫܢܬ 1969 ܠܡܪܢ ܫܢܝ ܘܥܢܕ ܒܣܝܒܘܬܐ ܥܡܝܩܬܐ ܛܒܼܬܐ ܡܠܝܬܐ ܥܘܬܪܐ ܪܘܚܢܝܐ ܘܦܓܼܪܢܝܐ ܒܙܒܼܢ ܐܦܣܩܘܦܘܬܗ ܣܝܡܠܗ 303 ܕܝܪ̈ܝܐ ܘ ܟܗܢ̈ܐ ܘܡܫܡܫܢ̈ܐ.

ܙܡܪܬܐ ܕܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ[edit | edit source]

ܟܡܐ ܫܦܝܪܬܝ ܐܡܐ ܕܫܒܝܚܬܐ

ܫܘܒܚܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܘܟܘܪܣܝܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܘܪ̈ܝܫܝ ܡܪ̈ܥܝܬܐ

ܒܣܝܡܝܢ ܛܠܠܝܟ̈ܝ ܠܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܐ

ܕܚܡܝܠܝܢ ܒܐܘܨܪ̈ܝܟܝ ܟܠܗܘܢ ܠܡ ܪ̈ܒܝ ܣܘܪܝܝܘܬܐ

ܚܘܒܟܝ ܒܠܒܝ ܠܘ ܙܥܘܪ

ܘܡܫܬܠܗܒ ܐܝܟ ܢܘܪ

ܘܠܣܢ̈ܐܝܟܝ ܐܥܩܘܪ

ܘܠܟܠ ܚܝܠܐ ܕܩܐܡ ܠܩܘܒܠܟܝ ܐܣܬܘܪ

ܟܠܝܠ ܫܘܒܚܐ ܐܩܛܘܪ ܒܪܝܫܟܝ ܕܐܝܬܝ ܗܝ

ܐܝܬܝܟܝ ܠܡ ܚܬܘܪܝ ܀