Jump to content

Wq/skr/طلبا دا ݙکھ

From Wikimedia Incubator
< Wq‎ | skr
Wq > skr > طلبا دا ݙکھ

ﻭﻗﺘﯽ ﻃﻮﺭ ﺗﯿﮟ ﮨﺮ ﮐﮩﯿﮟ ﺩﮮ ﭘﭽﮭﻮ ﺑﮭﺠﻨﮍ ﺍﻟﮯ ﺩﯾﺮﮮ ﺩﮮ ﻟﻮﮐﻮ ﺳﻨﮍﺍﻭ ﺍﮔﯿﮟ ﻭﯼ ﮨﮏ ﻭﺍﺭ ﯼ ﺗﻮﮬﺎﮈﮮ ﮐﻮﻟﮭﻮ ﻣﻮﻟﯽ ﻋﺒﺪﺍﻟﮑﺮﯾﻢ ﺩﺍ ﭘﭽﮭﺎ ﮬﺎﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﮧ ﮈﺗﺎ ﮬﺎﻭﮮ ﮔﺎﻝ ﮐﻮﮞ ﺍﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﭼﺎ ﮐﯿﺘﺎ ﮬﺎﻭﮮ ﭘﺘﮧ ﻧﺌﯿﮟ ﮐﯿﻮﮞ ﻭﻻ ﭘﭽﮭﺪﺍ ﭘﯿﺎﮞ ﮐﻮﺋﯽ ﮬﻮﮮ ﭘﺘﮧ ﺗﯿﮟ ﮈﺳﻮ ﮬﺎ ﭼﺎ ﺍﻭ ﻟﻐﺎﺭﯼ ﮐﺎﻟﻮﻧﯽ ﺩﮮ ﺍﮔﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﯾﻮﻧﯿﻮﺭﺳﭩﯽ ﺟﻮ ﺑﻨﮍﺍﺋﯽ ﮬﺲ ﺟﯿﻨﺪﮮ ﻭﭺ ﮨﺮ ﻏﺮﯾﺐ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﻮﮞ ﻓﺮﺍﮈ ﺩﮮ ﻃﻮﺭ ﺗﯿﮟ ﺩﺍﺧﻠﮯ ﺩﺍ ﭼﺎﺭ ﻟﮑﮫ ﺭﻭﭘﯿﮧ ﺟﻮ ﮔﮭﺪﺍ ﮨﺲ ﺍﻭﻧﺪﺍ ﮐﯿﺎ ﺑﻨﮍﯾﺌﮯ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﻏﺮﯾﺐ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯿﮟ ﮐﻮﮞ ﭘﯿﺴﮯ ﻭﺍﭘﺲ ﻣﻠﯿﻦ ﯾﺎ ﺍﻧﻮﯾﮟ ﺍﻭ ﺍﺟﺎﮞ ﺗﮏ ﺭﻭﻧﺪﮮ ﺭﻟﺪﮮ ﻭﺩﻥ ﯾﺎ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﺩﯼ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﺷﮑﺸﻮﺋﯽ ﺗﮭﺌﯽ ﺍﮮ ﻭﯾﺴﮯ ﻣﻮﻟﯽ ﻋﺒﺪﺍﻟﮑﺮﯾﻢ ﮬﺎ ﮐﻤﺎﻝ ﺍﺩﻣﯽ ﺍﭘﮍﯾﮟ ﺑﻨﺪﯾﮟ ﮐﻮﮞ ﺭﺟﺎﯾﺎ ﺫﻭﺭ ﺩﺍ ﮨﺲ ﺍﭼﮭﺎ ﺟﺘﮫ ﭘﯿﺮ ﮬﻮﻭﺱ ﺍﺗﮫ ﺧﯿﺮ ﮬﻮﻭﺱ ﺑﺤﺮ ﺣﺎﻝ ﺍﻭ ﺑﺨﺖ ﺍﻻ ﺑﻨﺪﮦ ﺍﮮ ﻣﻔﺖ ﺍﭺ ﻟﮑﯿﺎ ﻭﺩﮮ ﺍﺝ ﺍﯼ ﺍﻭ ﻭﻝ ﺍﻭﮮ ﻟﻮﮎ ﺍﺗﮭﺎﮞ ﮨﺮﮐﮩﯿﻦ ﺩﺍ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﮐﺮﯾﻨﺪﻥ ﻇﻠﻢ ﺫﯾﺎﺩﺗﯽ ﺑﮩﻮﮞ ﺟﻠﺪﯼ ﺑﮭﻞ ﻭﯾﻨﺪﻥ ﻧﺴﯿﺎﻥ ﺩﮮ ﻣﺮﯾﻀﻦ ﮐﺌﯽ ﺷﺌﮯ ﯾﺎﺩ ﻧﻨﮩﯿﮟ ﺭﮨﻨﺪﯼ ﺗﺴﺎﮞ ﻭﯼ ﺟﻨﺎﺏ ﻭﻝ ﺍﻭ ﺟﯿﺮﮬﮯ ﺟﯿﺮﮬﮯ ﻟﻮﮎ ﺩﯾﺮﮮ ﻓﻨﮉ ﮐﮭﺎ ﮔﺌﯿﻦ ﺍﻭﺳﺎﺭﮮ ﺍﺗﮭﺎﺋﯿﮟ ﻭﺩﻥ ﮐﮩﯿﮟ ﮐﻮﮞ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺠﮫ ﻧﺌﯿﮟ ﺍﮨﺪﺍ ﺳﺎﺭﮮ ﺍﺗﮭﺎ ﺋﯿﮟ ﻭﺩﻥ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﺍﯼ ﻟﮍﺳﻦ ﻭﻭﭦ ﺍﯼ ﮔﮭﻨﺴﻦ ﺗﻮﮞ ﺗﺎﮞ ﻭﻝ ﺍﯼ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﮮ ﺩﯾﻦ ﺍﺋﯿﮟ ﺗﯿﮉﺍ ﮐﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮐﺮﻧﮍﯾﮟ۔۔۔۔۔ﺍﮐﺒﺮ ﺧﺎﮞ ﻣﻠﮑﺎﻧﮍﯾﮟ ﺳﺮﺍﺋﯿﮑﯽ ( ١٥ جنوری ٢٠١٨ء )

حوالے[edit | edit source]