Jump to content

Wq/or/ସର୍ବେଷାଂ ନୋ ଜନନୀ ଭାରତ

From Wikimedia Incubator
< Wq‎ | or
Wq > or > ସର୍ବେଷାଂ ନୋ ଜନନୀ ଭାରତ

ସର୍ବେଷାଂ ନୋ ଜନନୀ ଭାରତ ଧରଣୀ- କଳ୍ପଲତେୟମ୍

ଜନନୀ-ବତ୍ସଲତନୟଗଣୈସ୍ତତ୍ ସମ୍ୟକ୍ ଶର୍ମ ବିଧେୟମ୍


ହିମଗିରି- ସୀମାନ୍ତିତ ମସ୍ତକମିଦ- ମମ୍ବୁଧିପରିଗତ ପାର୍ଶ୍ଵମ୍

ଅସ୍ମଦଜନ୍ମଦମନ୍ମଦମନିଶଂ ଶ୍ରୌତ ପୁରତନମାର୍ଷମ୍


ବିଜନିତ ହର୍ଷଂ ଭରତବର୍ଷଂ ବିଶ୍ଵୋତ୍କର୍ଷ ନିଦାନମ୍

ଭରତାର୍ମଣି କୃତମସ୍ମାଭିଃ ନବମିଦମୈକ୍ୟ ବିଧାନମ୍


ଉତ୍କଳ-ଗୌଡାନ୍ଧ୍ରୀୟାଃ ସଂସଦି ୟେ ବୟମତ୍ର ସମେତାଃ

ଏତେ ଚାପର ଜନପଦଜା ନନୁ ଭରତ ବହିତ ନିକେତାଃ


ଭରତହିତ ସମ୍ପାଦନମେବ ହି କାର୍ଯମିଷ୍ଟଂ ବିପାକମ୍

ଭାରତବର୍ଜଂ କିମପି ନ କାର୍ଯଂ ନିଶ୍ଚିତମିତ୍ୟସ୍ମାକମ୍


ଭାରତପଙ୍କଜଦଲମିଦମୁତ୍କଲମ୍ ମଣ୍ଡଲମିତି ବିଦିତଂ ୟତ୍

ତସ୍ୟ କୃତେ ବୟମତ୍ର ସମେତା ବହିତାତ୍ରୋତତ୍ କଲ ସଂସତ୍


ଭାରତମେକା ଗିତରସ୍ମାକଂ ନାପରାସ୍ତି ଭୁବି ନାମ

ସର୍ବାଦୌ ପରିଷତ୍ କର୍ମଣି ତତ୍ ଭାରତମେବ ନମାମ୍