Wq/ms/Fatimah az - Zahra

From Wikimedia Incubator
< Wq‎ | ms
Wq > ms > Fatimah az - Zahra

-Fatimah-

Fatima binti Muhammad (Fāṭima binti Muḥammad ,lahir 605 /15–632 CE), biasanya dikenali sebagai Fatima al -Zahra' Suami Fatima ialah Ali , yang keempat dari Khalifah Rasyidin dan Imam Syiah yang pertama . Anak lelaki Fatima ialah Hasan dan Husain , masing-masing Imam Syiah kedua dan ketiga. Fatima telah dibandingkan dengan Maryam , ibu Yesus , terutamanya dalam Islam Syiah. Muhammad dikatakan telah menganggapnya sebagai wanita terbaik dan orang yang paling disayanginya.Dia sering dilihat sebagai arketip utama untuk wanita Islam dan contoh belas kasihan, kemurahan hati, dan penderitaan yang berterusan.Melalui Fatimalah keturunan keluarga Muhammad bertahan hingga kini.Namanya dan julukannya kekal sebagai pilihan popular untuk gadis Islam.

Kata Kata Hikmah(Terjemahan Bahasa Melayu)

~ Segala puji bagi Allah atas semua karunia-Nya Dan bagi-Nya rasa syukur atas segala pemberian-Nya. Dan juga segala pujian atas nikmat-nikmat –Nya yang berlimpah –limpah serta kesempurnaan dari segala nikmat-Nya yang tak terhitung. Dia menganjurkan untuk selalu bersyukur guna menambah nikmat-nikmat-Nya. Dan memerintah para makhluk untuk memuji-Nya atas segala karunia dan pemberian-Nya serta menganjurkan melakukan kebaikan.

~ Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah , Yang Esa dan tidak bersekutu. Suatu kalimat yang kuikhlaskan menjadi tumpuannya. Yang akan menerangkan hati serta meletakkan di tempatnya. Dan menyinari akal pikiran pengucapnya. Mata tidak mungkin dapat memandang-Nya dan tidak pula angan-angan mampu mengetahui bentuk-Nya.

~ Allah menciptakan segala sesuatu bukan dari sesuatu yang sebelumnya dan membentuk bukan dari percontohan yang ditirunya. Ia mengadakan dengan Qudrah-Nya dan menciptakannya dengan Iradah-Nya bukan karena ia butuh kepada apa yang diciptakan-Nya dan bukan karena mencari keuntungan (faedah) apapun dari apa yang diciptakan-Nya, kecuali agar terpancar kebijaksanaan-Nya sebagai rangsangan untuk menaati-Nya serta untuk menampakkan kekuasaan-Nya. Dan sebagai jalan penyembahan atas-Nya Yang Esa. Serta pengokohan terhadap panggilan-Nya.

~ Allah jadikan (siapkan) pahala atas ketaatan pada-Nya, dan siksa atas pelanggar ( bermaksiat ) kepada-Nya, sebagai penghalau bagi hamba-hamba-Nya dari murka Allah, dan perangsang bagi mereka yang ingin ke surga.

~ Aku bersaksi bahwa ayahku (Nabi Muhammad SAW) adalah hamba-Nya dan pesuruh-Nya, yang dipilih sebelum diutus, dan disebut namanya sebelum diciptakan, serta disucikan sebelum diutus, dikala para makhluk masih berada di alam ghaib serta terjaga dengan penjagaan yang kokoh. Yang akan menuju kepada ketiadaan dan sebagai pengetahuan dari Allah atas segala perkara yang mencangkup kejadian di segala zaman serta sebagai pengetahuan dari apa yang telah digariskan. Allah mengutusnya sebagai penyempurna dari perintah-Nya agar terlaksana ketentuan hukum-Nya dan agar terjadi apa yang di tentukan-Nya.

Sumber:https://satujalan.com/2021/12/09/40-kata-kata-mutiara-fatimah-az-zahra/