Jump to content

Wq/mni/ꯋꯤꯂꯤꯌꯝ ꯁꯦꯛꯁꯐꯤꯌꯔ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛꯁꯤꯡ

From Wikimedia Incubator
< Wq‎ | mni
Wq > mni > ꯋꯤꯂꯤꯌꯝ ꯁꯦꯛꯁꯐꯤꯌꯔ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯂꯤꯌꯝ ꯁꯦꯛꯁꯐꯤꯌꯔ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯣꯟꯗ ꯐꯥꯎꯔ ꯐꯥꯎꯔꯕ ꯋꯥꯔꯦꯡ, ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ, ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯏꯔꯝꯃꯤ ꯫

ꯋꯤꯂꯤꯌꯝ ꯁꯦꯛꯁꯐꯤꯌꯔ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡ ꯈꯔꯥ