Wp/zgh/ⵜⴰⵙⵏⴰⵍⵖⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⴰⵙⵏⴰⵍⵖⴰ

ⵜⴰⵙⵏⴰⵍⵖⴰ ⵜⵏⵢ ⵙ ⵡⵓⵙⵍⵉⵖ ⵜⴰⵙⵏ- ⵏⵏⴰ ⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⴳ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵍⵖⴰ

ⴰⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵙⵏⴰⵍⵖⴰⵏⵜ[edit | edit source]

ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⴰⵡⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵡⵉⵏ ⵜⵙⵏⴰⵍⵖⴰ[edit | edit source]

ⵜⴰⴷⵍⵙⵓⵎⵓⵖⵜ[edit | edit source]

ⵉⵙⵖⵏⵏ ⵉⵣⵖⴰⵔⴰⵏⵏ[edit | edit source]