Jump to content

Wp/zgh/ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ

ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵣⴳⴰ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ. ⵣⴷⵖⵏ ⴷⴳⵙ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 3.5 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ [1] ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵎⵓⵏⵜⵉⵠⵉⴷⵢⵓ .

ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ ⵍⵍⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵔⵢⵓ ⴳⵔⴰⵏⴷⵉ ⴷⵓ ⵙⵓⵍ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ , ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ ⵏⵉⴳ ⵏ 176,000 ⴽⵎ² , ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⴳ ⵎⴰⵕⵔⴰ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵙⵓⵔⵉⵏⴰⵎ.

ⵜⵓⵎⵥ ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1811-1828 ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵊⴰⵔⴰⵙ ⴷ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏⴱⵔⴰⵣⵉⵍ.

ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ, ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ، ⵢⵉⵡⴹ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴳ ⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 48 ⵏ ⵜⵙⴽⴼⵍⵜ. ⵜⴱⴻⴷⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵖⴰⴼ ⵜⴽⵔⵣⴰ . ⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵛⴰⴼⴰⴼⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ, ⵜⵓⵚⵏⵏⴰⴼ ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ ⴱⵍⵍⵉ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴷⵔⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵍⴼⴰⵙⴰⴷ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ (ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⵛⵉⵍⵉ[2] transparency.org[1]

  1. 1.0 1.1 Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named cia
  2. Transparency.org.