Jump to content

Wp/zgh/ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ
ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ

 ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ  ⵚⴹⵉⵚ  ⴱⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵄⴰⵍⴰⵡⵉ (21 ⵖⵓⵛⵜ 1963) ⵏⵜⵜⴰ  ⴷ  ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ  ⵏ  ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ  ⵏ  ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ  ⵣⵖ  ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ  1999, ⴷ  ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ  ⵡⵉⵙ  ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⵕⴰⴹ (23) ⵏ  ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙⴳ  ⵜⴷⴼⵔⵜ  ⵏ  ⵉⵄⴰⵍⴰⵡⵉⵢⵏ  ⵉⴼⵉⵍⴰⵍⵉⵢⵏ, ⵉⵡⴰⵍⴰ  ⴰⵏⴱⴰⴹ  ⴳ  ⵓⴷⵖⴰⵔ  ⵏ  ⴱⴰⴱⴰⵙ  ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ  ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ  ⵡⵉⵙ  ⵙⵉⵏ  ⴹⴰⵕⵜ  ⵏ  ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ  ⵏⵏⵙ, ⴷ  ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ  ⴰⵙ   ⵓⵎⵣⵏⵣⴰ ⴰⴷ  ⵉⴳ  ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ  ⴰⵙⵙ  ⵏ  ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  23  ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ  1999  ⴳ   ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ  ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ  ⴳ  ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ

ⵢⵉⵡⵍ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵙ ⵜⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙⴰⵍⵎⴰ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⵎⴰⵕⵚ 2002, ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ, ⴳⵉⵏ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⵔⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⴷ 13 ⴷ 14 ⵙⴳ ⵢⵓⵍⵢⵓ 2002 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ

  • ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ
  • ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ