Wp/zgh/ⵉⵖⵣⵔ ⵏ ⴼⵉⴳⵉⴳ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵉⵖⵣⵔ ⵏ ⴼⵉⴳⵉⴳ

ⵉⵖⵣⵔ ⵏ ⴼⵉⴳⵉⴳ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ.

ⴰⵙⵙ ⴰⴷ

ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵉⵖⵣⵔ ⵏ ⴼⵉⴳⵉⴳ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⴳⵉⵙ ⴷⴷⵉⵔⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵉⵡⵉⵜ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2021.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ