Wp/zgh/ⵉⴽⵡⴰⴷⵓⵔ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵉⴽⵡⴰⴷⵓⵔ
Jump to navigation Jump to search
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵉⴽⵡⴰⴷⵓⵔ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵉⴽⵡⴰⴷⵓⵔ

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵉⴽⵡⴰⴷⵓⵔ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ Ecuador) ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴷⵉⵇⵓⴽⵔⴰⵟⵉⵜ ⵜⴰⵎⴳⴷⵓⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ، ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰⴱⵉⵔⵓ . ⵉⴷⵡⴰⴷⵓⵔ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⴳⴰⵍⵓⴳⴰⴱⵓⵙ ⴳ ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵎⵍⵡⵉ، ⵖⴰⴼ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ 1،000 ⵏ ⵓⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ .

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴽⵡⴰⴷⵓⵔ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ (94% ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ). ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴰⵡⴷ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵎ: ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴽⵉⵜⵛⵡⴰ، ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵛⵡⴰⵔ، ⴷ 11 ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ . ⵖⵓⵔ ⵉⴽⵡⴰⴷⵓⵔ ⴰⴽⴰⵍ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ 283520 ⴽⵎ². ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴽⵉⵜⵓ، ⴳⵡⴰⵢⴰⴽⵍ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ.