Wp/zgh/ⴽⴰⵜⴱ ⵢⴰⵙⵉⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴽⴰⵜⴱ ⵢⴰⵙⵉⵏ
ⴽⴰⵜⴻⴱ ⵢⴰⵙⵉⵏ

ⴽⴰⵜⴱ ⵢⴰⵙⵉⵏ, ⴷ ⴰⵎⴰⵔⵓ ⴰⴷⵣⴰⵢⴷⵉ, ⵙⴳ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵎⵣⵖⴰ. ⵉⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 6 ⵖⵓⵛⵜ 1929, ⴷⵉ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 28 ⴽⵜⵓⴱⵔ 1989 ⴷⵉ ⴳⵖⵓⵏⵓⴱⵍ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ