Wp/zgh/ⴱⴰⵏ 10

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴱⴰⵏ 10
Jump to navigation Jump to search
Ben 10 reboot logo.png

ⵉⴱⵏ 10 (Ben 10) ⴱⴰⵏ 10 (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ben 10) ⵉⵎⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉ, ⵜⵉⵎⵏⴷⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⴼ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵕⵕⴰⴹ ⵢⵓⴼⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⴷ ⵉⵔⵡⴰⵙⵏ ⵜⴰⵙⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ, ⵜⵙⵍⵖ ⵖ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵥⴹⴰⵔ ⴰⵙⵔⵙ ⵉⵜⵔⴰⵔⴰ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵖⵡⵥⴰⵏⵏ. ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⵖ 2958 (2008) ⴷ ⵖ 2960 (2010) ⵉⴼⴼⵓⵖⴷ ⵉⵎⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⴱⴰⵏ 10 : ⵉⵍⵉⵏ ⴼⵓⵔⵙ ⴷ ⵖ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⴼⴼⵓⵖⴷ ⴱⴰⵏ 10 : ⵉⵍⵜⵉⵎⵉⵜ ⵉⵍⵉⵏ.