Wp/zgh/ⴰⵙⵢⴰⴰⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵙⵢⴰⴰⴰ
ⵜⴰⵙⵏⴰ ⴰⴷ ⵉⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ. ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ: ⴰⵣⵡⵍ ⵉⵣⴳⵍⵏ

ⵎⴽ ⴷ ⵓⵔ ⵜⵎⵙⴰⵙⴰⴷ ⴰⴽⴷ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ, ⵜⵉⵏⵉⴷ ⵎⴰⵅⴼ.

ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵏ, ⴽⵯⵜⵢⴰⵜ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵜⴰⴳⴳⵯⵎ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵖⵔ ⴷⴰⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ (ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ) ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ.
  1. REDIRECT ⴰⵙⵢⴰ