Wp/zgh/ⴰⵔⴰⴼⵓ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⵔⴰⴼⵓ

ⴰⵔⴰⴼⵓ (ⵙ ⵜⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ: Arafo) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⵣⴳⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⴰⵏⵜⴰ ⴽⵔⵓⵜ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉⴼⵉ ⵢⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵓⴽⵏⴰⵔⵉ . ⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2011 ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ 5.536 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ