Jump to content

Wp/zgh/ⴰⵏⴷⵓⵔⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵏⴷⵓⵔⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏⵏⵙ

ⴰⵏⴷⵓⵔⵔⴰ (ⵙ ⵜⴰⴽⴰⵟⴰⵍⴰⵏⵉⵜ:Andorra)، ⵙ ⵉⵙⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴰⵏⴷⵓⵔⵔⴰ (ⵙ ⵜⴰⴽⴰⵟⴰⵍⴰⵏⵉⵜ: Principat d'Andorra)، ⵎⴽ ⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⵢⴰⵏ ⴰⵏⴷⵓⵔⵔⴰ (ⵙ ⵜⴰⴽⴰⵟⴰⵍⵓⵏⵉⵜ: Principat de les Valls d'Andorra)، ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ، ⵜⵣⴳⴰ ⴳ [[ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴱⵔⴰⵏⵙ] ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏⴼⵔⴰⵏⵙⴰ . ⵜⴳⴰ ⴰⵏⴷⵓⵔⵔⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙⵜ ⴳ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ, ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ 468 ⴽⵎ² , ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⴳ ⵏ 84،888 ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2009. ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⴰⵏⴷⵓⵔⴰ ⵍⴰⵠⵉⵍⴰ , ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⴽⴰⵟⴰⵍⵓⵏⵉⵜ. ⴰⵏⴷⵓⵔⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⴱⵓⵖⵍⴰⵏ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵓⵢⴰ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵕⵕⴰⵜ، . ⴰⵏⴷⵓⵔⵔⴰ ⵎⴰⵛⵉ ⵜⴰⴳⵎⴰⵎⵜ ⴷⴳ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ، ⵎⴰⵛⴰ ⵢⵓⵔⵓ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ.