Jump to content

Wp/zgh/ⴰⵎⵓⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵎⵓⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ

ⵜⴰⵏⴼⵍⵉⵜ ⴰⵎⵓⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵢⵓⵎⵥ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵏⵓⵎⴰⴽ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵉⵏⵓⵎⴰⴽ ⴰⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵏⵎⴳⴰⵍⵏ: ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵣⵉⴽⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ XIX ⴰⵎⵏⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⵣⵉⵔⵢ ⴳⵔⴰⵙ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ. ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ ⵢⵉⵔⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎ ⵢⵓⵊⵊⴰ ⵜ ⴰⴷ ⵜ ⵙⵙⵎⵔⵙⵏ ⵉⵎⴰⵣⵣⵍⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴽⵜⴰⵢⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ. "ⴰⵎⵓⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ" ⵜⵙⵙⵓⵎⴽ ⵙⴳ ⴰⵔⵉⵙⵟⵓ ⴰⵔ ⵔⵓⵚⵓ ⵜⴰⵎⵜⵜⵉ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ. ⵙ ⵎⴽⴰ, ⵜⴳⴰ ⴰⵏⵎⴳⴰⵍ ⵉ « ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ ».