Jump to content

Wp/zgh/ⴰⵎⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵣ 2023

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵎⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵣ 2023
ⴰⵎⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵣ 2023
ⴰⴽⵓⴷ 8 ⵛⵓⵜⴰⵎⴱⵉⵔ 2023
ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ 7
ⵜⴰⴷⵔⵓⵜ 8 ⴽⵎ
ⵜⴰⵙⵎⵙⵙⵉⵜ (ⴰⵥⵓⵕ) ⵍⵃⴰⵡⵣ
ⵓⵏⴳⵉⵙⵏ 2012 [1]
Map

ⵢⵓⵜ ⵓⵎⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵣ 2023, ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ 7 ⴳ ⵜⵙⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵔⵉⵛⵜⵔ, ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴰⵙⴼⵉ ⴳ 8 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 ⴷⴰⵔ 23:11 ⵏ ⵢⵉⴹ ⵙ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ. ⵜⵓⵜ ⵜⵣⵓⵣⵜ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵖⵉⵍ, ⴳ ⵍⵃⴰⵡⵣ, ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⵔⵓⵜ ⵏ 8 ⴽⵎ, ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵙⵔⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴳ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⴷ ⴱⵔⵜⵇⵉⵣ ⴷ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ.

ⴰⵔ ⴷⵖⵉ, ⵜⴱⵔⵔⵃ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵙ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ 2901 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵣ, ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⴰⵣⵉⵍⴰⵍ, ⵛⵉⵛⴰⵡⴰ ⴷ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ. ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵢⴰ, 5530 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⴳⴰⵙⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

  1. https://www.hespress.com/%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%8a%d8%b3%d8%ac%d9%84-820-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d9%88672-%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%a9-1229088.html