Wp/zgh/ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ
ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵡⵓⵏⵛⴽ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ) ⵙ ⴷⵓⵍⴰⵔ ⴰⵡⵎⵔⵉⴽ ⴰⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, 2014[1]

ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ ⵉⴳⴰ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⴳⴷⵣⴰⵏ ⵏ ⵢⴰⵍ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴼⴰⵔⵙⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵉⵏ. ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ ⵉ ⵢⴰⵏ, ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴳ ⵓⵡⴰⵏⴽ. [2]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[edit | edit source]

  1. http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
  2. http://www.guardian.co.uk/business/2009/sep/14/sarkozy-attacks-gdp-focus https://web.archive.org/web/20121030090809/http://www.beyond-gdp.eu/download/bgdp-bp-goossens.pdf.