Wp/zap/Xcuént behn ni rguit pchiin y bendaañ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zapWp > zap > Xcuént behn ni rguit pchiin y bendaañ
Jump to navigation Jump to search

Xcuént behn ni rguit pchiin y bendaañ[1] (Diis xtìl: El ganado del salvaje)

Rnibehn ne tiemp ta go cla blú tohb behn ni nac gooz pchiin, peer nu vees léega rtssalgidxjbehn pchiin, naad behn guungan guit mañia peer nu pchiin rgusa behn hieer sec rnibehn: nicj nak xjier ni rgu bendaañ mañia.

Tohbdzeh pchaloh been ni rguit pchina con bendaañ sec salvahua räba lo behn luuy rtsalgidxal xmiañ, nu vees rchiäl gool ulte pchialgidxgool y lulte sa rdied trabau paar ni yaac gool.

Nah deed tohb poreeb luy pal ni gul gaan sec sun paciens luuy. Dzeh rocta dxiaalohn zek nes delant saa tohb go’nix pal ni gul gaan guital nic zek banaca par ni luuy. Been ni rguit raëba hueen.

Bza’ dzeh roc behn ni rguit pchiina dsääna lugar lad ni biaan behn didxi toborin tas biaabehn biaa sa xmain salvahua y nad behn nguit tas pchiin lul säd pchíin ni rob máis y mandad roca xcachgool ni nac xcoon gix salvahua y sec goos pchiina huena pcaana pchiin reic y secta räb salvahua na guun paciens peer nomais niab sa tendiux luol tsaana cuaal tohb main xa bguit tena sec nac ted trabau siaca.

Rnibehn nee salvahua nac a tohb behn ni xiol roca como tsoon met roca rooba y rchia roosa ladxu cooba giäs i rluxha deepte tohb caa giäs.

  1. http://difcoahuila.gob.mx/sites/default/files/biblioteca/origenes_y_duenos%20final.pdf