Wp/zap/Mzyaʔn Dò

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zapWp > zap > Mzyaʔn Dò
Jump to navigation Jump to search

Mzyaʔn Dòʔ

Ré mèn tèʔ mbèz béʔnta Mzyaʔn, per le’ rê Ngwe’z na kon mbwa’n ne ná kè le’ xa’ ndelè Mzya’n do’, Mzya’n gol ná Mzya’n tan, támud ndelè xa’. Le’ xa’ nak tib mbe’l ndo rò bén do’. Le’ xa’ nak Dios rê men tè, le’ xa’ nzoya’ rê men tan, lô xa’ ndolì wên men mbèd zá nchà nu men mbèd rò bén, Mzya’n nkeyá’ chá’n rê men tan, chá’n rê men nchi’b rò bén, chá’n rê men nsa’lyá’ rò bén, chá’n rê men nchák mbwa’n, ná mzya’n nkeyá’ chá’n mes yaxkè chá’n rê men yínt tís chó yalkè nchàp men lô Mzya’n. Xa’ re’ya zá líga tûb yîz yóp ngo’ xa’, tak lô bén ndòb xa’, lô ben yóp ndòb xa’ thîb wiz thîb yáʔl.