Wp/yua/Bix ku xooko'ob le mejen paalalo'ob tu najil xook

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | yua
Wp > yua > Bix ku xooko'ob le mejen paalalo'ob tu najil xook
le káan in kaas in xooke', yaaxe' kin ts'íibtik ba'ax k'iinil yaano'on ku ts'o'okole' k-k'ayik junp'éel chan k'aay ti' maalo'ob k'iin  ku ts'o'okole' k-jóok'ol te'el taankabo' utia'al u sats'kuba'ob, ku ts'o'okole' kin wa'aliktio'ob ba'ax ken k-beetej

je'el bix: u ya'aliko'ob u k'aaba' u yaalako'ob yaan tu yotocho'ob. kaax k'éek'en miis taman peek' t'eel t'uut t'u'ul wakax tsíimin tso' tuux ku tsokole' yaan u t'aano'ob je'ex le chan ba'alche'o'ob yaan u xotko'ob u yoochelo'ob le mejen ba'alcheo'obo' yaan u tak'iko'ob tu pikilju'uno'ob yaan xaan u ts'íibtik u k'aaba' yaan u booniko'ob yaan u yaliko'ob jaayp'éel u yook le mejen ba'alcheo'ob tu kaxtajo'ob,beey xaan yaan u bisiko'ob junt'úul le ba'alche'o'ob yaan tu yotocho'obo' ka'aj u jaach yíilo'ob yéetel u k'ajóoltiko'ob.


ichil le najil xooko' ku nayik u yóolo'ob yéetel le bu'ulo' tu'ux ku yiliko'ob jejeláas ochel ba'alche'ob bix u boonilo'ob, ku xookiko'ob jayp'éel yaan ti le pikju'uno', ti' le je'ela' ku beetal xan u muk'a'ankunta'al u k'ajoolal le kaambalo'obo'.