Wp/yua/Baak

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | yua
Wp > yua > Baak
Baak

Baak

  • Káastlan t'aan: hueso

Baake’ jump´éel ba’al chiich ma’ata’an u séeb kaachal, u xéet’ u baakelwinklil máao’ob yéetel ba’alcheo’ob yaan u baakel. Ichil u ts’u’ le baako’ ya’abkach jiit’o’ob chiichtako’ob yéetel ts’its’ikilo’ob. Ichil u wíinklil máake’ 206 p’éelel báako’ob yaanti’. Tu ba’paach le baako’obo yaan junp’eel ba’al u k’aabae, periostio yéetel hematopeyico . yaan xan ti’ le baako’obo’ u kúuchil tu’ux ku ets’tal y’eetel u beetik u péek yéetel yéetel u muuk’ yaj. Le baako’obo’ jejeláastako’ob yéetel jejeláas u meyajo’ob. u wíinkilal ichil le baako’ óol talam cheen ba’ale’ che’e ku meyaj utial u jests’ik biix kun ilbil. Jun muuch’ baake ku tsoolkuba’o utia’al u beetpajal junp’éel wiinkilal, junjunp´éel baake’ ku beetik jejel’as meyaj tu junlilo’ob yéetel múuch meyaj yeetel u láak’ baako’ob yaan tu tseel. U baakel maake’ jach k’aana’an je’el bix, xoxot’muuk’ wa u ts’u’ u jo’ol máak. Le baako’ séeba’an u tak’ikuba’ wa ka’a kachak, cheen ba’ale, bey yo’ol maake’ ma’ata’an u peek , tumeen le ken kíimik maake’ bey u yila’al le baako, cheen pekeebal, tikin, yéetel ma’ tu peek.