Jump to content

Wp/wal/Vinsent van Goga

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | wal
Wp > wal > Vinsent van Goga

Vinsent Wiilem van Goga: giyogee 30, Bullaalaa 1853 - 29 Caljjuwaa 1890 gakkanawu de'ida Hoolandde biittaawaa. Googi erettidoy kahaa hanotaa qonccissiya misileta medhiyoogaana. A misileti zammaana misiliya meruwan gita gishshaa oottiis. Gaasoykka a misileti malaalissiya qalamiya tiyettidaageetanne kahaa qofaa keehippe qonccissiyageeta. I wurssettan kahaa harggiyan qohettidi keehippe metootis. Baree 37 gakkiyoode sulettidi hayqqiis.