Jump to content

Wp/wal/Albiresht Dureer

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | wal
Wp > wal > Albiresht Dureer

Albiresht Dureer: giyogee Laaboshaa 21, 1471 ppe Gabbaa 6, 1528 gakkanawu de'ida Hanggaare gidida Jermane biittaawaa. I erettidoy misiliya medhiyoogan, qottaa kessiyoganinne hisaabiya luxissiyogaana. I kase mastter attamota oottiyagaa geetettidi malatettees. A attamoti kaalli kaallidi kiyageeta gidiyogan issi allaalliyan dumma dumma citan misiliya kessees. A oosotun keehippe erettidaageeti Apookaalipis geetettiyagaanne Naa"u Yesuusa siiquwaa; Gita un"ota (1498-1510) nne Guutta un"ota (1510-1511).