Wp/vmw/Anaaxithiyana Annli ni Murokoraya Mulopwana

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | vmw
Wp > vmw > Anaaxithiyana Annli ni Murokoraya Mulopwana

Anaaxithiyana Annli ni Murokoraya Mulopwana[edit | edit source]

Yaari anaaxithiyana annli ni murokoraya mmosa. Nihiku nlo, wahikhala wiiwa ni axithiyana ale yaanimuthanya murokoraya ole okhala wiira aari oowootta ni oohaawa. Axithiyana ale yaahimukhoottiherya murokoraya ole waattara yaarowaayawosa wiina, yiiraka: -Nyuwo mwanittara mukwaha ahu ola khonreera. Ntomurokoraya ole aanivekela vanceene ottaana mukwaha ole. Masi aleesa yaanimukhoottiherya. Atthu ale enarowa mukwaha aya ni murokoraya ole aanaattarasa ottuli mphaka nipuro nenle niiniiwa. Vahilekenle aahorwa mulopwana, mmosao omwaattamela muthiyana ni oohiira:

- Muthiyna mookisivela.

Ni muthiyana ole aniira: -Ni miyo koosiveeliwa. Vano, alesa yaahikuxanasa anarowa. Naarokoryaawe hiiha iinaka ni aawehaka. Ole aahaaweha amurokorawe erowaka okhwipi sivale ni mulopwana ole. Ole aahipacerya waattara ottuli. Muthiyana ole khaasuwela wiira mulopwana ole khaari mulopwana eekekhayi. Ephiyasa nttoko nlo, mulopwana oomwiirela muthiyana ole wiira akhalekeno hoothe okhuma nihiku nennle. Mulopwna ole aahimooniha muthiyana ole sootheene sa vattokoni vale ntoko maasi oowurya, oonyawa, ooxoworyo ni itthu sikinaaku tho. Mulopwana ole aahihimya makhalelo a vattokoni vale iiraka:

-Mukuxeke ekoopho emoha ya maasi muheleke mukhalakoni, ephwiri ni maakha mukhuxeke enukhu emoha muheleke tho mmwaapuni. Mulopwana ole aahirowa mukwaha awe, amuthiyana yaahanle ootikiniheya moota yaakhalaaya vattokoni vale, waari woovila. Vahilekenle ale yaahinweha murokoraya ottuli, anamunyemula.

Nto, Ole ohiira:

-Munookithanya olelo, masi meelo munookiphavela.

Muthiyana ole aahilavula wiira: -Miyo nkilimalenle okhala hiiha, miyo kilimalenle okuxa epwiri, maakha ni maasi ekoomoxi kinahela mmwaapuni, iira ahelaka. Okathi vakhaani, mwaapu ole waahaavuwa. Naarokore awe aahiira:

-Vano ayiyanyu ari woowi, vale mwaakithanyaanyu?

Wiilaleene, ale yaahirowa orupa ni mulopwana ole aanoorwa. Ale erupaka hiihaale, yaniipa nsipo nto awo khiyaasuwela wiira animwiipa, maana yaamuloha.

- “Mwaahiye erupe” 2x

- “Mwaahiye enune” 2x

Vattokoni vale saanikhumelela itthu sootikiniha ni muthiyana ole aatthuna orowa waamaamawe. Nuumala, ole aahirowa ni murokora awe. Murokora awe aahiira wiira nyuwo, khamunnleeleya.