Wp/tzm/War of the Worlds

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzmWp > tzm > War of the Worlds
Sculpture d'après l'œuvre de Wells. Woking, Surrey

War of the Worlds (ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⴰⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⴹⴰⵍⵏ - ⵙ ⵜⴼṛⵏⵙⵉⵙⵜ: La Guerre des Mondes), ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏⵏⴰ ⵢⵙⵙⵓⴼⴼⵖ Steven Spielberg ⴷⵉ 2005, ⵖⴼ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⵏ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵔⴰ H.G. Wells ⴷⵉ 1898. ⵢⵓⵔⴰⵔ ⴷⵉⵙ Tom Cruise ⴷⴳ ⴷⴷⵓṛ Ray Ferrier. ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⵜ ⵏⵏⵙ (ⵡⵓⴽⵓⴷ ⵢⵎⵙⴱⵔⴰ), ⵜⵓⵡⵢ-ⴰⵙ-ⴷ ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ (ⴰⵔⴱⴰ ⴷ ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ) ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵇⵇⵉⵎⵏ ⵖⵔ-ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴱⴷⴰⵏ ⵥⴷⴷⵎⵏⵜ-ⴷ ⴼⵍⵍ-ⴰⵙ ⴽⵔⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⴼⵖⴰⴳⵏⵉⵢⵉⵏ (ⵅⵜⵔⴰⵜⵔⵔⵙⵜⵔⵙ) ⴰⵢ ⵉⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⵖⴼ 3 ⵏ ⵢⵉⴹⴰⵔⵔⵏ, ⴷⵖⴰ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⵊⵊⴰⵏ ⴼⵔⵔⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵔⵡⵍ ⴰⵔⵔⴰⵡ-ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱoⵙⵜoⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵢⴰⵡⵢ ⵖⵔ ⵢⵎⵎⴰ-ⵜⵙⵏ. ⴷ ⵡⴰ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⵇⴷⵛ ⵙⵒⵉⵍⴱⵔⴳ ⴰⴽⴽⴷ ⵟoⵎ ⵛⵔⵓⵉⵙ (ⵙⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵎⵉⵏoⵔⵉⵜⵢ ⵔⵒoⵔⵜ), ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵙⵙⴽⵛⵎ 591 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰṛⵏ ⵙ ⵓⵊⵎⵎⴰⵍ.

Handling[edit | edit source]

Tripoder (utomjordingar) i en målning

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ[edit | edit source]