Wp/tzm/C(ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵓⵙⵙⵉⵀⵍ)

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzmWp > tzm > C(ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵓⵙⵙⵉⵀⵍ)

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵓⵙⵙⵉⵀⵍ C ⵧⵧⵧⵧⵧⵧⵧⵧⵧⵧ, ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵉⵍⵓⵍⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1972, ⵙⵖⵓⵔ ⵓⵎⵓⵙⵙⵏⴰⵡ[wp/tzm/ⴷⵉⵏⵉⵙ ⵔⵉⵜⵉ|ⴷⵉⵏⵉⵙ ⵔⵉⵜⵉ]]. ⴷⴳ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ, ⵜⵉⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰ ⵎⵎⵓⴳⵏⵜ ⴷ ⵉ ⵓⵙⵇⴷⵛ ⵏ ⵓⵙⵍⴽⵉⵎ (ⵉⵍⵃⵃⵓⵏ ⵙ linux); ⵎⴰⵛⴰ, ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵣⵯⴰⵙ 1989, ⵢⵓⵖ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵇⴷⵛ ⵙ ⵡⴰⵀⵉⵍ, ⵢⵓⵖⴰⵍ ⴰⵎ ⵡⵉⴷ ⵏⵥⵔⴰ ⵢⴰⴽⴰⵏ.

ⴰⵀⵉⵍ ⵏ "ⵦⵦⵦAzul amadal"[edit | edit source]

 #include <stdio.h>
 
 int main (void)
 {
     printf("azul amadal!\n");
     return 0;
 }

ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ[edit | edit source]

www.imyura.net