Wp/tzm/ⵢⵓⵙⵓⴼ ⴰⵍⵇⴰⵔⴰⴹⴰⵡⵉ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⵢⵓⵙⵓⴼ ⴰⵍⵇⴰⵔⴰⴹⴰⵡⵉ
Jump to navigation Jump to search
Jusuf al-Kardawi

ⵢⵓⵙⵓⴼ ⴰⵍⵇⴰⵔⴰⴹⴰⵡⵉ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ( يوسف القرضاوي) ⴷ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⴷⴷⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵉⵍⵓⵍ ⴳ 9 ⵛⵓⵜⵏⴱⵉⵔ 1926 ⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵇⴰⵀⵉⴰ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵚⵔⴰ). ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴳ ⵜⵉⵍⵉⵥⵕⵉ ⵏ ⵍⵊⴰⵣⵉⵔⴰ (Aljazeera) ⵙ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏⵏⵙ "(الشريعة و الحياة) ⵛⵛⴰⵔⵉⵄⴰ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ" ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵜⵜⴽⴽⵏ ⴳ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ ⵏ ⴰⵍ ⵊⴰⵣⵉⵔⴰ ⴽⵓⵍ ⴷⴷⵓⵕⵜ, ⴰⵔⵜ ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 40 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⴰⵍⵇⴰⵔⴰⴹⴰⵡⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵡⵉⴱ ⵏⵏⵙ ⵏ ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ "Islamonline", ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1997, ⵡⵉⴱ ⵏⵏⴰ ⵢⵙⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷⴷⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ. ⴰⵍⵇⴰⵔⴰⴹⴰⵡⵉ ⵢⵙⵙⵓⴼⵖⴷ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 80 ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ, ⵊⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⵍⵃⵍⴰⵍ ⴷ ⵍⵃⴰⵕⴰⵎ ⴷⴳ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴰⴽⴽⴷ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴷ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍ. ⵢⵓⵡⵢ ⴰⵡⴷ 8 ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵡⵙⵏⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ, ⵢⵔⵏⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵜ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴰⵢ ⵢⴷⴷⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ. ⴷⴳ 2004, ⴰⵍⵇⴰⵔⴰⴹⴰⵡⵉ ⵢⵇⵇⵍ ⴷ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⴽⵙⴼⵓⵔⴷ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵍⵎⵉⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰ ⴷ ⴰⵏⵚⵚⴰⵃ ⴷⴳ ⵡⴱⵔⴰⵏ (tournage) ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵢⴼⴼⵓⵖⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ (ⵜⵥⵕⴼ).