Wp/tzm/ⵜⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ
ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ

ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ ⵏⵖ ⴷ ⵜⵉⵡⵉ ⵡⵣⵣⵓ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵣⵡⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ. ⵣⴷⵖⵏ ⵜⵜ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵢⵏ. ⵜⴰⴳⴳⵓⴳ 100 ⵏ ⵉⴷ ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵕ ⵅⴼ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ, ⴷ 125 ⵏ ⵉⴷ ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵕ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⵜ. ⵜⴱⴹⴰ 30 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵕ ⵅⴼ ⵢⵉⵍⵍⴻⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ. ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵉ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ ⴳ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ: 135 088 ⵏ ⵉⵖⴼ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2008.