Wp/tzm/ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ
ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ

ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵓⴳⵎⵉⴹ ⵏ ⵎⵕⵕⵓⴽ, ⴳⵔ ⴱⵓⵎⴰⵍ ⵏ ⴷⴰⴷⵙ ⴷ ⵜⵉⵏⵊⴷⴰⴷ. ⵜⴱⴹⴰ ⵅⴼ ⴽⵓ ⵢⴰⵜ ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ ⵙⵎⵎⵓⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵕ. ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2009. ⵜⵓⵎⵥ ⵙⴳ ⴰⵢⵜ ⵉⵃⵢⴰ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⴰⵔ ⴰⵍⵏⵉⴼ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ, ⵜⴷⴷⵓ ⴷⵉⵖ ⵙⴳ ⵙⴰⵖⵔⵓ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⵔ ⴰⵙⵓⵍ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ.

ⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ[edit | edit source]

ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ[edit | edit source]

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit | edit source]

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ[edit | edit source]

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ[edit | edit source]