Jump to content

Wp/tzm/ⵜⴰⵡⴼⵉⵇ ⴰⵍ ⵃⴰⴽⵉⵎ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⴰⵡⴼⵉⵇ ⴰⵍ ⵃⴰⴽⵉⵎ

ⵜⴰⵡⴼⵉⵇ ⴰⵍ ⵃⴰⴽⵉⵎ (ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ:توفيق الحكيم) ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ 9 ⴽⵟⵓⴱⵔ 1898 ⴷⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴰⵏⴷⴰⵔⵉⵢⴰ ⴷⵉ ⵎⵉⵚⵔⴰ - ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴳ 26 ⵢⵓⵍⵢⵓ 1987, ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵎⵉⵚⵔⵉ ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵇⵍⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴰⵢ ⵉⵥⵡⵔⵏ ⴳ ⵜⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ (ⵏⵓⵓⵖⵍⵍⵙ). ⴱⴰⴱⴰⵙ ⴰⵎⴰⵚⵔⵉ, ⵢⵎⵎⴰⵙ ⵜⴰⵟⵔⴽⵉⵜ. ⴰⵙⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ, ⵢⵎⵎⴰⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴱⵖⴰⵜ ⴰⴷ ⵢⴷⴷⵔ ⴰⵎ ⵡⴰⵔⵉⵙⵟⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵢⵏ ⵉⵜⵔⴽⵉⵢⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵢⵓⵣⵏ-ⵉⵜ ⵖⵔ ⵍⵄⵎⵓⵎ-ⵏⵏⵙ ⴷⵉ ⵜⵎⴰⵣⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵉⵚⵕⵉⵜ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ, ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⵉⵖⵔ ⴷⴳ ⵜⵙⵏⴰⵡⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ. ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ-ⴰ, ⵜⴰⵡⴼⵉⵇ ⵢⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏⵓⵥⴰⵡⴰⵏ . ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵡⵢ ⵍⴱⴰⴽ, ⵢⵖⵔⴰ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ (ⵍⵇⴰⵏⵓⵏ). ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1925, ⵢⵓⵡⵢ-ⴷ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ (ⵍⵉⵛⵏⵛ) ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⵢⴷⴷⴰ ⵖⵔ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵙⵓⵔⴱⵓⵏⵏ, ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴳ ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵕⴰ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ, ⵜⴰⵡⴼⵉⵇ ⵓⵔ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵡⴰⵏⴰⴳ ⵢⴱⴷⴰ ⵢⴳⴳⴰⵔ ⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵓⴼⵉⵕⴰⵜ. ⴷⴳ 1960, ⵜⴰⵡⴼⵉⵇ ⵢⵇⵇⵍ ⴷ ⴰⵏⵎⴰⵀⴰⵍ (ⴰⵎⴱⴰⵙⵙⴰⴷⵓⵔ) ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵓⵏⵙⵛⵓ. ⵉⵇⴷⴷⵉⵛⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⴼⵉⵇ ⵏⵊⵕⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏⵉⴹⵏ ⴰⵢ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⴳⵔ ⴰⵙⵏ ⴰⵎⴰⵔⵓ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵔⴷⴰ ⵀⵓⵓⵀⵓⵓ.