Jump to content

Wp/tzm/ⵜⴰⵎⵉⵔⵢⵓⵏⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⴰⵎⵉⵔⵢⵓⵏⵜ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵢⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴳⵡⵉⵢⴰⵏ ⵜⴰⴼⵔⵏⵙⵉⵙⵜ, ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵢⵉⴷⵙ. ⴷⵉ ⵜⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⴷⴰ ⵜⵉⵙ XX ⴰⴷⵔⵓⵎ ⴰⵎⵉⵔⵢⵓⵏ ⵢⵍⵍⴰ ⵖⴼ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵏⴳⵔ (ⵇⵇⵉⵎⵏ ⴷⵉⵙ 50 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⵏ). ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵓⵔⵛⴰⵍ ⴷ ⵢⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵏⴰⵔⴰⴳⵏ ⵏⵙⵏ ⴰⵎ ⵓⴷⵔⵓⵎ ⴰⵡⴰⵢⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵔⵓⵎ ⴰⵡⴰⵢⴰⵎⵃⵉ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ, ⵢⵏⵏⵔⵏⴰ ⵓⴷⵔⵓⵎ ⵏⵙⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⵜⵏⵏⵔⵏⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ. ⵉⵎⵉⵔⴰ ⵓⴼⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⵓⵎ ⴰⴽⵓⵔⵢⵓ ⴷ ⵓⵜⵔⵉⵢⵓ ⴳⵔ ⵉⵎⵉⵔⵢⵓⵏⵏ ⵏ ⵎⴰⵔⵓⵏⵉ ⵓⴼⵍⵍⴰ.