Wp/tzm/ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵔ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵔ

ⵎⵛⵜⴰ ⵜⵍⴽⴽⵎ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵔ? ⵢⵓⵜⵉ ⵎⴰ ⵜⴷⵎⵉⵜ! ⵉⵖⵉⵢ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵥⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵙⵉ ⴰⵥⴰⵥⴰ ⵏ 84 ⴳⵕ. ⴷ ⵉⴳ ⵜⵥⴹⵉⵜ 1000 ⵏ ⵓⵏⵥⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵔ ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵥⴹⵉⵕ ⵜⴽⵢⵓⵟⵟ ⴰⴷ ⴰⴽⴽ ⵜⴰⵙⵉ ⴽⵉⵢⵢ ⴷ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⵏⵏⴽ. ⵉⵎⴰ ⵉⴳ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⵥⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⴽⵢⵓⵟⵟ ⴰⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⴹⴰⵏ, ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵥⴹⵉⵔ ⴰⴷ ⵜⴰⵙⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜ!