Wp/tzm/ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵍⵃⵓⴽⴽⴰⵎ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵍⵃⵓⴽⴽⴰⵎ

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵍⵃⵓⴽⴽⴰⵎ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵓⵜⵡⵉⵍ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵖⵏⴰⵊ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⵄⵟⵓⴱ ⵍⵓⵏⵉⵙ, ⵉⴼⴼⵖ ⴳ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1998. ⴷⵉⴳⵙ 11 ⵏ ⵜⵣⵍⵉⵜ:

ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵣⵡⵍ ⴰⴽⵓⴷ
́1 ⴰⵢⵏ ⴰⵢⵏ 04:36
2 ⴰ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ 06:38
4 Example 04:38
5 Example 04:23
6 ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ 21:07
7 ⵓⵔ ⵙⵃⵉⵙⵙⵉⴼ ⴰⵔⴰ 07:22
8 ⵉⵍⵓⵃⵇ ⴷ ⵣⵣⵀⵉⵔ 40:53
9 Example 04:33
10 Example 04:24
11 ⴱⴷⴷⵖ ⴷⵉ ⵜⵉⵣⵉ 05:16