Wp/tzm/ⵙⵉⴼⴰⴽⵙ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵙⵉⴼⴰⴽⵙ
Sifaks El Madher.jpg
ⵙⵉⴼⴰⴽⵙ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ Scipion. ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ Alessandro Allori

ⵙⵉⴼⴰⴽⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⴳⵔ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ -250 ⵓⵔⵜⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵄⵉⵙⴰ ⴷ -202 ⵓⵔⵜⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵄⵉⵙⴰ ⵙ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳⵔ 700 ⴰⵔ 748. ⵜⴳ ⵙⵉⴳⴰ (ⵖⴰⵚⵚⴰⴷ σⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵛⵓⵜⵏ ⵖ ⴷⵣⴰⵢⵔ)[1], ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵙ. ⵉⵍⵓⵍ -250 ⵓⵔⵜⴰ ⵉⵍⵍⴰ εⵉⵙⴰ, ⵙ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 700 ⵉⵜⵜⵓⵢⵎⴹⴰⵍ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ -202 ⵓⵔⵜⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵄⵉⵙⴰ ⵙ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 748. ⵉⵍⴰ ⴳⵓⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴳⴰⵢⴰ ⴷⴰⴷ ⵓⵔⴱⴰⵏⵙ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ.

Juba II.jpg
 
ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
Juba i.jpg
Berber flag.svg
ⴰⴳⴳⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ