Wp/tzm/ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴱⵍⵖⵔⴱⵉ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴱⵍⵖⵔⴱⵉ

ⵉⵍⵓⵍ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴱⵍⵖⵔⴱⵉ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1974 ⴳ ⵢⵉⵖⵔⴱⵉⵡⵏ ⴰⵢⵜ ⵙⵄⵉⴷ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⴹⴰⵔ ⵔⴽⴱⴷⴰⵏⵉ ⴷⵉ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ. ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵎⵙⵍⵍⴰⵙ, ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⵓ ⴷ ⴰⵎⵢⴰⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⴷ ⵢⵉⴹⵔⵉⵙⵏ ⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ. ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⵙⵍⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷⵉ ⴽⴰⵟⴰⵍⵓⵏⵢⴰ. ⵢⴰⵎⵓ ⴳ ⵓⵙⵎⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵎⴰⵏⵉ ⵏⵣⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⵖⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴼⵔⴰ-ⵏⵏⵙ: [1] ⵏⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⵉⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵢⵓⵔⴰ-ⵏⵏⵖ ⴷ ⵢⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ-ⵏⵏⵖ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵏⴼⴽ ⵓⵣⴰⵍ ⵉ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵢⵉⴷⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.