Jump to content

Wp/tzm/ⵔⵡⵉⵛⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵔⵡⵉⵛⴰ
ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴷ ⵔⵡⵉⵛⴰ

ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴷ ⵔⵡⵉⵛⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ,ⵉⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵉⵜⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵍⵓⵟⴰⵔ ⴷ ⵉⵣⵍⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴽⵛⵎⵏⵉⵏ ⵖⵔ ⵓⵍⴰⵡⴻⵏ.

ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⴳⵎⵉ ⵏⵏⵙ

[edit | edit source]

ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ

[edit | edit source]

ⵉⵍⵓⵍ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴷ ⵔⵡⵉⵛⴰ ⴷⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1950.

ⵜⴰⴳⵎⵉ ⵏⵏⵙ

[edit | edit source]

ⵉⴳⵎⴰ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴷ ⵔⵡⵉⵛⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵜⴰⵎⵣⵢⴰⵏⵜ,ⵉⵖⵔⴰ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⴳ ⵜⴰⵎⵣⴳⵉⴷⴰ,ⴼⵉⵔ ⴰⵙ ⵉⴷⴷⴰ ⵖⵔ ⵜⵉⵏⵎⵍ.

ⵜⵉⵙⵓⵔⵉⴼⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ

[edit | edit source]

ⵜⵉⵙⴼⵉⴼⵉⵏ ⵏⵏⵙ

[edit | edit source]

ⵙⴳ ⵜⵉⵙⴼⵉⴼⵉⵏ ⵏⵏⵙ

  • ⵉⵏⴰⵙ ⵉⵏⴰⵙ
  • ⴰ ⵓⵍ ⵉⵏⵓ
  • ⵣⵡⵉⵔⵅ ⴰ ⵙⵉⴷⵉ ⴰⵔⴱⵉ ⵊⵓⴷ ⵖⵉⴼⵉ