Jump to content

Wp/tzm/ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵕⵕⴰⴷⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵕⵕⴰⴷⴰ

ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵕⵕⴰⴷⴰ ⵙ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ: محمّد برّادة, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵢⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵖ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵕⴱⴰⴹ. ⵉⵏⴳⴳⴰⵍⵏ ⵏⵏⴰⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ. ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⵉⵙⵟⵉⵏⵉⵜ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵛⴰⵀⵉⴷ.

ⵜⵉⵖⵓⵕⵉⵡⵉⵏ[edit | edit source]

ⵢⵓⵎⵥ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵎⵉⵚⵕ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵉⵖⵕⵉ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ (1960). ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⵓⴷⵉⴱⵍⵓⵎ ⵏ ⵜⴼⵉⵍⵓⵙⵓⴼⵉⵜ (1962). ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1973 ⵉⴷⴷⵓ ⵙ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⵜⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵕⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵚⵓⵕⴱⵓⵏ 2. ⵢⵓⵎⵥ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵅⴼ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ "ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵉⵏⴳⴰⵍⴰⵏ"

ⵉⵍⵓⵍ ⵖ ⴰⵕⵕⴱⴰⴹ ⵖ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 1938. ⴰⵏⴳⴳⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵙⵙⵓⵖⵍ, ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵔⴰⵢⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵣⵉ 1976 ⴰⵔ 1983, ⵉⵍⵎⴷ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵖ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⵉⴼⵜⵓ ⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ "ⴱⵕⵓⵍⵓⴳ". ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵙⵅⴷⵎ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵉⵏⵜⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⴽⵓⵢⴰⵙⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⴼⴰⵙⵉⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ.

ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ[edit | edit source]

ⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵜ. 1987 ⴰⵕⵕⴱⴰⴹ, ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ.

ⴰⵙⵉⴷ ⵉⵔⴳⴳⵯⵍⵏ. 1994 ⴰⵏⴼⴰ, ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⴼⵉⵏⵉⴽ.

ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵜ. 2002.

ⵜⵓⴷⵔⵉⵏ ⵜⵉⴷⵊⴰⵕⵉⵏ. 2009.

ⵜⵉⵙⵓⵖⵍⵜ[edit | edit source]

ⴰⵏⴳⴰⵍ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ. 1971,ⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⴽⴱⵉⵔ ⵍⵅⴰⵟⵉⴱⵉ.

ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵉⵏⴰⵙ. 1975, ⵏ ⵟⵟⴰⵀⵕ ⴱⵏ ⵊⵍⵍⵓⵏ.

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ[edit | edit source]