Wp/tzm/ⵎⴰⵊⵉⴷ ⴰⵍⵍⴰⵡⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵎⴰⵊⵉⴷ ⴰⵍⵍⴰⵡⴰ

ⵎⴰⵊⵉⴷ ⴰⵍⵍⴰⵡⴰ, ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵔⴰ, ⴷ ⴰⵎⵏⴰⴷⵉ ⴷⵉ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵉⵜ (linguistique) ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⴼⴼⵓⵖ ⵙⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴽⵓⴱⵏⵀⴰⴳ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽ. "La thèse" de 'Ducturat' ⵏⵏⵙ ⴰⴼ ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⵜ ⵣⵉⵢⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ ⵓⵙⴰⵎⵎⵔ. ⵢⴻⵇⴷⵛ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⴽⴰⵔⵍ ⵃⵔⴰⵙⵙⴻ ⴷⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴽⵓⴱⵏⵀⴰⴳ ⴷⵉ ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽ. ⵎⴰⵊⵉⴷ ⴰⵍⵍⴰⵡⴰ ⵢⴻⵙⵖⴻⵔ ⵜⴰⵙⵏⴰⵡⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⴷⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴷⴻⵏⵙⴻ ⴷⵉ ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽ ⴰⴽⴽⵯ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵉⵙⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵍⵓⵏⴷ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵡⵉⴷ. ⵢⴻⵙⵄⴻⴷⴷⴰ ⴷⴰⵖⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷⵉ ⵉⵏⴰⵍⵛⵓ ⴷ ⴰⵎⴰⴳⴳⴰⵣ "ⵃⵓⵙⵜⴷⵓⵛⵜⵓⵔⴰⵍ" ⵙ ⵜⴰⴳⴳⴰⵣⵜ ⵙⵖⵓⵔ ⵓⵏⴰⴱⴰⴷ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ. ⴷ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⴼⴼⵖⵏ-ⴷ ⴷⵉ ⴱⴰⵔⵉⵣ, ⵏⵓⵔⵡⵉⵊ, ⵙⵓⵢⴻⴷ, ⴰⵍⵎⴰⵏⵢ ⴰⴽⵡ-ⴷ ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽ. ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⴷⴰⵖⵏ ⴷⵉ ⵙⵉⵎⵉⵔⴰⵔⴻⵏ ⵖⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵉⵇⴻⴷⴷⴻⵛ ⴷ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⴽⵡ-ⴷ ⴰⵎⴻⵏⴷⴰⵔ ⴳ ⵓⵖⵔⴱⴰⵣ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉ ⵉⴱⴻⵔⵔⴰⵏⵉⵢⵏ ⴷⵉ ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽ. ⵖⵓⵔⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵙ ⵡ-ⴰⵣⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⵓⵀⴰ, ⵉ ⵡⴻⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ.