Wp/tzm/ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ

ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ ⵏⵖ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⴳⴰⵡⴰⵡⵏ

ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵊⵕⵊⵕ. ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵖⵔⵎⴰⵜⵉⵏ ⴰⵎⵎ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ, ⴱⴳⴰⵢⵜ, ⴱⵡⵉⵕⴰ, ⴱⵓⵎⵔⴷⴰⵙ, ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ, ⵊⵉⵊⵍ, ⵎⵚⵉⵍⴰ, ⵎⵉⵍⴰ... ⵜⴱⴹⴰ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰⵜⵏ, ⵍⵇⴱⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵜⵍⵇⴱⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ. ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵜⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit | edit source]

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ[edit | edit source]

ⵉⴷⵍⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵉⴳⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ[edit | edit source]

ⵜⴰⴽⵔⵣⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ

ⵜⴰⵎⴰⵔⵔⴰⵢⵜ[edit | edit source]

ⴷⴳⵙ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⵙⴰⵏⴰⵢⵏ ⵉⵥⵉⵍⵏ [1]

  1. Kabylie