Wp/tzm/ⵉⵡⵟⵟⴰⵙⵉⵢⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵉⵡⵟⵟⴰⵙⵉⵢⵏ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵉⵡⵟⵟⴰⵙⵉⵢⵏ

ⵉⵡⴰⵟⵟⴰⵙⵏ[edit | edit source]

ⵉⵡⴰⵟⵟⴰⵙⵏ (ⴰⵙⵓⴼ: ⴰⵡⴰⵟⵟⴰⵙ - ⵙ ⵜⴼⵕⵏⵙⵉⵙⵜ: Wattassides), ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵃⴽⵎⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1472 ⴷ 1541. ⵉⵡⴰⵟⵟⴰⵙⵏ ⵓⵍⵢⵏ ⵖⵔ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵏⵖⵍⵓⵢ ⵏ ⵉⵎⵉⵔⵉⵏⵉⵢⵏ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⴰⵙⵎⵉ ⵃⴽⵎⵏ ⵉⵡⴰⵟⵟⴰⵙⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵍⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵢⵓⴼⴰ ⵜⵏⵜ ⵉⴷ ⵍⵃⴰⵍ ⵖⵍⵉⵏⵜ ⵢⴰⴳⵉ ⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⴹⴹⵄⴼⴰⵏ, ⵢⵔⵏⴰ ⵉⵙⴱⵏⵢⵓⵍⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴱⵓⵕⵜⵓⴳⴰⵍⵉⵢⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵥⴷⴷⵎⵏⴷ ⵖⴼ ⵜⴼⵙⵉⵔⵉⵏ (ⵛôⵜⵙ) ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵟⵟⴼⵏ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵢⵣⴳⴰⵏ ⵖⴼ ⵡⵓⵍ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ (ⵖⴼ ⵓⵎⴷⵢⴰ, ⵉⴱⵓⵕⵜⵓⴳⴰⵍⵉⵢⵏ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵙⴰⴱⵜⴰⵟⴰⵏⵊⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1471). ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵟⵟⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ, ⴷⴰⵖⵏ, ⵍⵍⵉⴳ ⵜⵖⵍⵉ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰ ⵏ ⵖⵔⵏⴰⵟⴰ (ⴳ 1492), ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⴼⵓⴽⵏ ⴰⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⵙⵍⵎⵏ ⴳ ⵙⴱⵏⵢⵓⵍ. ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵉⵡⴰⵟⵟⴰⵙⵏ, ⵢⵃⴱⵙ ⵓⵏⵏⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵕⵕⵓⴽ, ⵢⵔⵏⴰ ⵙⵉⵎⴰⵍ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵜⵜⵏⵔⵏⵉ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⴱⵏⵢⵓⵍⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴱⵓⵕⵜⵓⴳⴰⵍⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ. ⴷ ⵎⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⵊⵊⴰⵏ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵄⴷⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⴷⵏⴽⵔⵏ, ⴳ 1541 ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵙⵙⵖⵍⵉⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ (ⴷⴷⵓⵍⴰ) ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵟⵟⴰⵙⵏ.

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ[edit | edit source]