Wp/tzm/ⴼⵍⴰⴷⵉⵎⵉⵔ ⴰⵍⴱⵉⵜⵛ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⴼⵍⴰⴷⵉⵎⵉⵔ ⴰⵍⴱⵉⵜⵛ
Jump to navigation Jump to search
ⴼⵍⴰⴷⵉⵎⵉⵔ ⴰⵍⴱⵉⵜⵛ
ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⵔⵜ
ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ: {{{naissance}}}
Sucedanto: Stalin
Nasko-dio: 22 di aprilo 1870
Nasko-loko: Simbirsk
Morto-dio: 21 di januaro 1924
Morto-loko: Moskva
Spozo: Nadezhda Krupskaya (1898–1924)
Profesiono: politikisto
Politikala partiso: Bolsheviko


Vladimirus Ul'janov anno 1887

ⴼⵍⴰⴷⵉⵎⵉⵔ ⴰⵍⴱⵉⵜⵛ[edit | edit source]

ⴼⵍⴰⴷⵉⵎⵉⵔ ⴰⵍⴱⵉⵜⵛ ⵓⵍⵢⴰⵏⵓⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⴰⵏ ⵙ (ⵍⵉⵏⵉⵏ) (ⵙ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ Владимир Ильич Ульянов) (ⵉⴷⴷⵔ ⵙⴳ 22 ⵉⴱⵔⵉⵍ 1870 ⴰⵔ 21 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⵔ 1924). ⴰⴳⵔⴰⵡⵍⵉ ⴰⵔⵓⵙⵉ، ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⴱⴰⵍⵉⵛⴼⵉ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⴱⴰⵍⵛⴰΔⵉⵢⵜ، ⵉⵙⵙⴷⵓⵙ ⴰⵡⴷ ⵍⵎⴰⴷⵀⴰⴱ ⴰⵍⵉⵏⵉ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ. ⵍⵉⵏⵉⵏ ⵢⵓⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ "ⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵓⵖⵕⵓⵎ ⴷ ⴰⴼⵔⴰ".

ⴷⵉ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1905 ⴷⵉ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵢⵓⵔⵔⵉ ⵍⵉⵏⵉⵏ ⵖⵔ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ (ⵜⴰⵎⴰⵔⵔⵓⴷ) ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ. ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1908 ⵉⴷⴷⴰ ⵜⵉⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⵖⵔ... ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⴷⴰⵔⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰ ⵉⵎⵓⴷⴷⴰ ⵖⵔ ⴱⴰⵔⵉⵣ. ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1916، ⴷⴰⵔⴰⵜ ⵍⵉⵏⵇⵉⵙⴰⵎ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵔⴰ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴰⵛⵜⵉⵔⴰⴽⵉ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉ ⴰⵔⵓⵙⵉ ⵉⵜⵔⵉⵢⵙ ⵍⵉⵏⵉⵏ ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⴱⴰⵍⵛΔⵉ. ⴷ ⵎⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵎⵏⵖⵉⵜ (ⵍⵃⵔⴱ) ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉⵏⵏⴰ ⵍⵉⵏⵉⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ (ⵍⵃⵔⴱ) ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵖⵔ ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ (ⵍⵃⵓⵔⵓⴱ) ⵉⵎⴳⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵀⵍⵉⵢⴰ) ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⴰⵔⵙⵎⴰⵍⵉⵢⵉⵏ ⴷⵉ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴰ.

[edit | edit source]