Wp/tzm/ⴱⵓⵙⴰⴷ ⴰⴱⴷⵉⵛ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴱⵓⵙⴰⴷ ⴰⴱⴷⵉⵛ

ⴱⵓⵙⴰⴷ ⴰⴱⴷⵉⵛ ⴷ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ 17 ⵢⵓⵍⵢⵓ 1943 ⴷⵉ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⴰⵣⵓⵣⴰ, ⴷⵉ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⵏ ⴰⵜ ⵢⵉⵔⴰⵜⵏ. ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴷⵉ ⵎⴰⵢⵢⵓ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1997, ⴷⵉ ⵔⴻⴱⵔⴰⴱⴻⵏ ⵉ ⵜ ⵢⴻⵏⵖⴰⵏ ⵎⵉ ⵙⵟⴻⵔⴷ.ⵇⴻⵏ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰ ⴷⵉ ⵃⵓⵙⵉⵏ ⴷⴰⵢ, ⴷⵉ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ. ⵉⴱⴷⴰ ⵜⴰⵖⴰⵎⵙⴰ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1965, ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ APS, ⵉ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ Revolution Africaine, ⴷ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵏ Algerie Actualité. ⴷⵉ 1970 ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵖⵔ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵏ (Al Mudjahid) ⴰⵙⵎⵉ ⵉ ⴷ ⵢⴻⴱⴱⵡⵉ ⴰⴳⴻⵔⴷⴰⵙ ⵙⴳ ⵓⵖⵔⴱⴰⵣ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⴷⵉ ⴱⴰⵔⵉⵣ. ⴰⵙⵎⵉ ⵉ ⵢⴰⵔⴹⴻⵏ ⵙ ⵓⵃⴻⵜⴻⵎ ⵉⵙⴻⵔⵜⵉⵢⴻⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⴷ ⵙⴽⵛⵎⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⵜ ⴷ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵓⵎⵙⵍⴰⵢ ⵙⴳ 1988 ⴰⵔ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ, ⴱⵓⵙⴰⴷ ⴰⴱⴷⵉⵛ ⵉⵅⴷⵎ ⴳ ⵉⵖⵎⵉⵙⵏ