Wp/tzm/ⴱⴰⴱ ⴱⵔⵔⴷ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴱⴰⴱ ⴱⵔⵔⴷ
ⴱⴰⴱ ⴱⵔⵔⴷ
ⴱⴰⴱ ⴱⵔⵔⴷ
باب برد
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵎⵕⵕⵓⴽ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ.svgⵟⴰⵏⵊⴰ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵎⴰⵕⵣⵓⵇ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ 5043 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵜⴰⵊⴱⵍⵉⵢⵜⴱⴰⴱ ⴱⵔⵔⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⴱⵔⵔⴷ ⵜⵓⵙⴰ ⴷ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵎⵕⵕⵓⴽ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ, ⵜⵓⵎⴰ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵛⵛⴰⵡⵏ, ⴷⵉⴳⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵃⴼⴼⴰⴼⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⴽⴰⵏⵉⵙⵢⴰⵏⵏ, ⵜⴳⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⴽⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴰⵔ ⴷ ⵥⴰⵕⵙ ⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ ⴰⵎⵎ ⴰⵛⴷⴷⴰⴷ, ⴰⵣⴰⵖⴰⵔ, ⴰⵡⵍⴰⵙⵏ, ⵎⵓⵟⵟⵉⵏ, ⵍⵄⵍⵡⵉ, ⴱⴰⵏⵉ ⵢⴰⴱⵜⴰ, ⵍⵄⵏⴰⵚⵕ, ⵍⵇⵓⵏⴷⵉⵢⴰ, ⵛⵟⵓⵏⵉⵏ, ⴰⵣⵎⵎⵓⵔ, ⵜⴰⵡⵏⴰⵜ, ⵉⴼⵕⵟⵏ, ⴱⴰⵏⵉ ⵛⵉⵢⵢⴰ, [1]

ⵜⵉⵖⵕⵎⵜ[edit | edit source]

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ[edit | edit source]

ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ[edit | edit source]

ⴰⴳⴰⵎⴰ[edit | edit source]

ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ[edit | edit source]

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ[edit | edit source]

  1. ⴶⴷⵍⵙⵓⵎⵓⵖ