Wp/tzm/ⴰⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 2

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴰⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 2
ⴰⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 2

ⴰⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 2 (ⵙ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: world war II, ⵏⵖ WWII) ⵜⵜⵓⵖⴰ ⴷ ⴰⵎⴻⵏⵖⵉ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳⴻⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⴷ ⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙⴳ 1939 ⴰⵔ 1945. ⵉⵎⵙⴻⵏⵖⴰⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵎⵙⴻⴱⴹⴰⵏ ⵅⴻⴼ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⴰⵡⵉⵏ: ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵏⴰⵖⵏ ⴷ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ ⴷ ⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵊⴰⵒⵓⵏ.