Wp/tzm/ⴰⴷⵓⵍⴼ ⵀⵉⵜⵍⵉⵔ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴰⴷⵓⵍⴼ ⵀⵉⵜⵍⵉⵔ
Adolf Hitler.

ⴰⴷⵓⵍⴼ ⵀⵉⵜⵍⴻⵔ ⵜⵓⵖⴰ ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ, ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ 20 ⵉⴱⵔⵉⵔ 1889, ⴷⵉ ⴱⵔⴰⵡⵏⴰⵡ ⴰⵎ ⵉⵏⵏ, ⵏⴰⵎⵙⴰ. ⵜⵜⵓⵖⴰⵜ ⴷ ⴰⵔⴱⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵙⴳ ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⴱⴰⵜⵏ. ⵉⵎⵎⵓⵜ (ⵉⵏⵖⴰ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ) ⴷⵉ 30 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1945 ⴷⵉ ⴱⵉⵔⵍⵉⵏ. ⵍⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏⵙⴷⴰⵃ ⵏⵖ ⵏⴰⵣⵉ. ⵜⵓⵖⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ (führen) ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ (Reic) ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ. ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵙⵙⵉⵖⵏ ⴰⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 2.