Wp/tzm/ⴰⴷⴰⵎ ⵙⵎⵉⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⴰⴷⴰⵎ ⵙⵎⵉⵜ
ⴰⴷⴰⵎ ⵙⵎⵉⵜ

ⴰⴷⴰⵎ ⵙⵎⵉⵜ ⴷ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵉⵖⵔⴰ ⵜⴰⴼⵍⵙⵓⴼⵜ ⵙⵙⵏⵏⵉ ⵉⵖⵔⴰ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ. ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵙⵙⵏⴻⵏ ⴰⴷⴰⵎ ⵙⵎⵉⵜ ⴰⵔ ⵓⵎⵉ ⵢⵓⵔⴰ ⵉⵊⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷⵉ 1776 ⵓⵎⵉ ⵇⵇⴰⵔⵏ wealth of (ⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ) ⵎⴰⵏⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⴱⵍⵍⵉ ⵎⴰⵍⵍⴰ ⴰⴳⴰⴷⴰⵣ ⵉⵍⵍⴰ ⴷ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ, ⴰⴷ ⴰⵎⵙⴰⴳⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⴰⵖⵏ ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵏⵣⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ.